Közzététel

2017. június 19.

A Magyar Nemzeti Bank UniCredit Jelzálogbank Zrt-vel szembeni H-FH-I-5/2016. számú határozata rendelkező része a következőket tartalmazza:

„Az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-nél (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) (Jelzálogbank) hivatalból folytatott fogyasztóvédelmi vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsának a felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:

Felhívom a Bankot, hogy

I. a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) összefüggésben fennálló kötelezettségei kapcsán minden esetben tegyen eleget az előzetes és az utólagos értesítő levelek megküldésével kapcsolatos jogszabályi előírásoknak,
II. a panaszkezelési tevékenységének ellátása során:
II.1. tartsa be a panaszok megválaszolására vonatkozó jogszabályban előírt határidőt,
II.2. valamennyi esetben biztosítsa a szóbeli panaszokról a jegyzőkönyv felvételét, a telefonon tett panaszról készített jegyzőkönyv fogyasztók részére való megküldését, továbbá a panaszokra adott válaszok igazolható megküldését,
III. a fogyasztók időszakos tájékoztatása kapcsán tegyen eleget:
III.1. az éves és a szerződés lejártakori kimutatások megküldésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének,
III.2. a fogyasztók kérésére történő részletes kimutatások jogszabályban meghatározott határidőben történő megküldésének.

További hírek >>
Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: