Mi a jelzáloglevél? 

A jelzáloglevél kizárólag jelzálog-hitelintézet által kibocsátott névre szóló, átruházható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Leginkább a hosszabb lejáratú államkötvényekhez hasonlítható, hiszen megközelítőleg olyan biztonságos, mint az állampapírok.
Mégis alapvetően különbözik mind az állampapíroktól, mind a közönséges vállalati vagy banki kötvényektől. A jelzáloglevél mögött ugyanis különleges fedezet áll, melynek folyamatos meglétét az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban: Jelzálogbank) neves vagyonellenőre ellenőrzi és igazolja. A vagyonellenőr pecsétje nélkül nem lehet jelzáloglevelet kibocsátani.

A jelzáloglevelek mögött álló fedezet ún. rendes- és pótfedezetből áll.
A rendes fedezet a  Jelzálogbank és partnerbankjai által folyósított hitelekből befolyó, Magyarország területén levő ingatlanon alapított jelzálogjoggal kellő rátartással biztosított tőke- és kamattörlesztések összege.

A jelzáloglevél erősségét jelzi, hogy a pótfedezet - mely a rendes fedezet kiegészítésére szolgál - csak államilag garantált eszközökből állhat. Ezek a következők:

 • a Magyar Nemzeti Banknál elkülönített, zárolt bankszámlán tartott pénz;
 • állampapír;
 • állami készfizető kezességvállalással kibocsátott értékpapír;
 • állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtott hitel

A rendes- és pótfedezetek, a bank egyéb vagyonelemei kizárólagosan a jelzáloglevél tulajdonosok követelésének kielégítésére szolgálnak. Azaz a jelzáloglevél tulajdonosok abszolút elsőbbséget élveznek a bank hitelezői között.

A Jelzálogbank rövid és hosszú lejáratú jelzálogleveleket bocsát ki. A rövid papírok lejárata általában 1 év, melyek többsége nincsen bevezetve a tőzsdére.  Ezen jelzálogleveleket a lakossági befektetők a jelzáloglevelek forgalmazója, az UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjaiban vásárolhatják meg, ahol a készlet függvényében folyamatos kínálattal állnak az érdeklődők rendelkezésére.
A hosszú, tőzsdére is bevezetett papírok futamideje jellemzően 5-10 év.

A jelzáloglevél kamatozása fix, vagy változó, vagyis a lassuló infláció és csökkenő betéti kamatszintek időszakában is hosszú ideig biztos magas hozamot fizet. A kamatot a Jelzálogbank évente egyszer fizeti.

A tőketörlesztés a futamidő végén egyösszegben történik.

A jelzáloglevél névértéke 10.000,- Ft., így már kisebb összeggel is jegyezhető.

A jelzáloglevél dematerializált értékpapír. Ez azt jelenti, hogy nem kerül kinyomtatásra, hanem értékpapírszámlán tartják nyilván.

Miért éri meg jelzáloglevelet vásárolni?

 • Hosszúlejáratú befektetés
 • Likvid értékpapír
 • A hosszú lejáratú jelzáloglevél bármikor eladható és vehető, hiszen a forgalmazó bankfiókjaiban és a Budapesti Értéktőzsdén biztosított a folyamatos árjegyzés
 • Igen alacsony kockázatú értékpapír
 • Magasabb hozamot biztosít, mint az államkötvény
 • Fix kamatozásnál előre kiszámítható jövedelmet ad
 • Változó kamatozásnál a piaci kamatokhoz igazítható
Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: