2023. évi Pillér3 Nyilvánosságra Hozatali Jelentés

A 2023. évre vonatkozó“Pillér 3 Nyilvánosságra Hozatali Jelentés” elfogadásával az UniCreditJelzálogbank Zrt. Igazgatósága kijelenti, hogy az alkalmazott kockázatkezelésirendszere megfelelő és összhangban van az intézmény kockázati profiljával ésstratégiájával. Az Igazgatóság által jóváhagyott “ Pillér 3 NyilvánosságraHozatali Jelentés” tartalmazza a főbb kockázati arányszámokat és mutatókat,átfogó képet nyújtva a külső érdekelt feleknek az intézménykockázatkezeléséről, azt is beleértve, hogy milyen kölcsönhatásban van azintézmény kockázati profilja a vezető testület által meghatározottkockázatvállalási hajlandósággal.

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt.Pillér 3 Nyilvánosságra Hozatali Jelentése az UniCredit Bankcsoport Pillér 3Nyilvánosságra Hozatali Jelentésének részét képezi.


További hírek >>
Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: