Közzététela piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletnek való megfelelésérdekében

Az UniCreditJelzálogbank Zrt. a hozzá eljuttatott értesítés alapján a piaci visszaélésekrőlszóló 596/2014/EU rendelet 19. cikk (3) bekezdése szerint közzéteszi, hogy azUniCredit Bank Hungary Zrt, mint az UniCredit Jelzálogbank Zrt. felügyelőbizottsági tagjaival szoros kapcsolatban álló jogi személy 2022. szeptember 14.napján kereskedési helyszínen kívül 10.000.000. HUF névértékű UCJBF 2028/A-015 jelzálogleveletvásárolt 67,6473%  nettó vételáron az UniCredit JelzálogbankZrt-től.

További hírek >>
Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: