Korábbi híreink - Törlesztési moratórium


Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a törlesztési moratóriumra vonatkozó jogszabályokat a jogalkotó módosította.

 

A moratóriumot minden arra jogosult ügyfél számára meghosszabbították 2021. október 31-éig azzal a feltétellel, hogy október hónapban csak azok jogosultak a fizetési haladékban maradni, akiknek hitele szeptemberben is moratóriumban volt. Ezt követően, azaz november 1-jétől azonban csak azok a kiemelt társadalmi csoportokba tartozó ügyfelek vehetik igénybe a törlesztési moratóriumot legfeljebb 2022. június 30-áig, akik ezt igénylik.

 

2021. november 1. és 2022. június 30. között azok a magánszemélyek vehetnek részt a moratóriumban, akik

       saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülnek,

       25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tartanak el,

       25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tartanak el,

       a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket várnak,

       álláskeresők,

       közfoglalkoztatottak,valamint

       akik háztartásában a jövedelem tartósan csökkent 2020. március 18-át követően.

 

A meghosszabbított hitelmoratóriumban azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek vállalkozási tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25 százalékkal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

A törlesztési moratórium hosszabbítása fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződés (lombardhitel), kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződés, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződés esetén nem vehető igénybe.

 

A moratórium 2021. november 1-jétől történő igénybevételét csak az kérelmezheti, aki azt 2021. szeptember hónapban is igénybe vette.

 

Ha a fenti feltételek alapján Ön jogosult atörlesztési moratórium további meghosszabbítására, és azt 2021. október 31-étkövetően is igénybe kívánja venni, akkor erről 2021. október 1. és október 31.között nyilatkoznia kell bankunk számára.

Nyilatkozatát kizárólag a jogszabálybanelőírt űrlapon nyújthatja be:

  • személyesen az UniCredit Jelzálogbank ügynökeként eljáró UniCredit Bank Hungary bankfiókjaiban a Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről nyomtatvány kitöltésével.

 

Ha az Ön kölcsöne jelenleg moratóriumban van, akkor a jogszabály értelmében automatikusan moratóriumban is marad 2021. október 31-éig. (Kivéve, ha jelzi bankunknak, hogy kölcsönét törleszteni kívánja).

A moratórium 2021. október 31-én lezárul mindazok számára, akik nem jogosultak a hosszabbításra vagy 2021. november 1-jétől nem kívánják igénybe, azaz nem nyújtanak be igénylést a folytatására. Ezekben az esetekben nincs teendője, a kölcsön törlesztését a 2021. novemberben esedékessé váló törlesztőrészlettel folytathatja.

 

A moratóriumból Ön bármikor kiléphet, ezt a „Nyilatkozat eredeti szerződési feltételek szerinti törlesztés bejelentéséhez” űrlap benyújtásával jelezheti bankunknak. Ha kilép a moratóriumból, a későbbiekben nincs lehetősége a visszalépésre.

 

 

2021. október 1.

Üdvözlettel

UniCredit Jelzálogbank Zrt.

* 536/2021. (IX. 15.) kormányrendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

** 2021. október hónapra csak azok jogosultak moratóriumra, akik hitele 2021 szeptemberben moratóriumban volt.Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó legfrissebb jogszabály* értelmében a törlesztési moratórium változatlan feltételekkel 2021. október 31-ig meghosszabbodik azon ügyfelek számára, akik 2020. március 18-án fennálló szerződések alapján eddig az időpontig már folyósított kölcsönökkel rendelkeznek. Ennek megfelelően a kiemelt társadalmi csoportokba tartozó lakossági ügyfeleknek nem kell nyilatkozniuk jogosultságukról.

A jogszabály ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy azoknak az adósoknak, akik 2020. decemberében vagy azt megelőzően nem éltek a fizetési moratóriummal, de 2021. január 1-jétől igénybe kívánják venni, ezt a szándékukat jelezniük kell bankjuk számára írásban vagy a bank által rendszeresített elektronikus úton. Fontos, hogy a lakossági ügyfeleknek ebben az esetben sem szükséges a kiemelt társadalmi csoportokba való tartozásról igazolást benyújtaniuk.

Nyilatkozatát az alábbiak szerint nyújthatja be:

·    postai úton is beküldheti azUniCredit Jelzálogbank Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre,

·    az UniCredit Jelzálogbank Zrt. ügynökeként eljáró UniCredit Bank valamelyik fiókjában személyesen.

·    Illetve, az UniCredit Jelzálogbank Zrt. ügynökeként eljáró UniCredit Bank Hungary Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán a061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között,
Azon ügyfeleinknek, akik 2020-ban már megtették a 2021-től hatályos moratóriumra vonatkozó jogosultsági nyilatkozatot, függetlenül attól, hogy igazolták vagy sem a kiemelt társadalmi csoportba tartozást, 2021. január 1-jétől beállításra kerül a törlesztési moratórium.

Az UniCredit Jelzálogbank magánszemély ügyfelei, akik igénybe veszik a moratóriumot, de a későbbiekben mégsem kívánnak élni vele, ezt a szándékukat is nyilatkozati formában kell jelezniük bankunknak, a fentiekben ismertetettek szerint. A ”Törlesztési moratórium megszüntetése nyilatkozat” ide kattintva érhető el.

Ügyfeleink egy nyilatkozatban valamennyi hitelükre is kérhetik a moratórium visszaállítását vagy megszüntetését, vagy külön is megjelölhetik azokat. 

A„Visszalépés a törlesztési moratóriumba nyilatkozat” itt érhető el.

 

2021.június 17.

Üdvözlettel

UniCredit Jelzálogbank Zrt.

*A637/2020. kormányrendelettel módosított 2020. évi CVII. törvény az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről; a módosítást kihirdették: 2020. december 22-én.


További hírek >>
Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: