2018. évi Kockázatkezelési Jelentés

2019. július 15.A 2018. évre vonatkozó “ Kockázatkezelési Jelentés”elfogadásával az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Igazgatósága kijelenti, hogy azalkalmazott kockázatkezelési rendszere megfelelő és összhangban van azintézmény kockázati profiljával és stratégiájával. Az Igazgatóság általjóváhagyott “Kockázatkezelési Jelentés” tartalmazza a főbb kockázatiarányszámokat és mutatókat, átfogó képet nyújtva a külső érdekelt feleknek azintézmény kockázatkezeléséről, azt is beleértve, hogy milyen kölcsönhatásbanvan az intézmény kockázati profilja a vezető testület által meghatározottkockázatvállalási hajlandósággal.


További hírek >>
Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: