A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatói

Kérjük, hogy a körültekintő tájékozódás érdekében olvassa el az MNB tájékoztató anyagait is.

A Magyar Nemzeti Bank más feladatai mellett ellátja Magyarország pénzügyi közvetítő rendszerének felügyeletét, ellenőrző hatósági feladatokat végző, önálló szabályozó szerv, amely csak a törvénynek van alárendelve. A Magyar Nemzeti Bank egyik küldetése az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve a pénzügyi szervezetek egyes szektorait fenyegető kockázatok feltárása, a már kialakult kockázatok csökkentése vagy megszüntetése és megelőző intézkedések alkalmazása egyes pénzügyi szervezetek prudens működésének biztosítása érdekében. Célja a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése céljából. Emellett fórumot biztosít a felmerülő fogyasztói jogviták rendezéséhez és célja a fogyasztók pénzügyi tudatosságának a növelése.

Az MNB követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről szóló ajánlása, melyet bankunk alkalmaz.

Az MNB tájékoztatója a fizetési nehézségekről

Az MNB tájékoztatója felmondás előtt álló ügyfelek részére

Tájékoztató anyagaink elkészítésénél törekedtünk a közérthető megfogalmazásra, néhány esetben azonban egyes szakkifejezések használata elkerülhetetlennek bizonyult. Ezek értelmezéséhez figyelmébe ajánljuk az ugyancsak az MNB honlapján elérhető pénzügyi szótárt.

Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: